• Facebook
  • linkedin
  • Instagram
  • YouTube
  • WhatsApp
  • nybjtp

Certifikát

osvedčenie1
osvedčenie2
Certifikát1

Certifikát ochrannej známky

Certifikát2

Certifikácia systému manažérstva kvality ISO9001 (čínština)

Certifikát 3

Certifikácia systému manažérstva kvality ISO9001 (angličtina)

Certifikát4

Multifunkčný nástroj (patent úžitkového modelu)

Certifikát 5

Digitálny ampérmeter (patent úžitkového modelu)

Certifikát 6

Digitálny voltmeter (patent úžitkového modelu)

Certifikát7

Regulátor teploty a vlhkosti (patent úžitkového modelu)

Certifikát 8

Zariadenie na ovládanie stavu prepínača (patent úžitkového modelu)

Certifikát9

Multi Energy Electric Instrument (Patent na vzhľad)

Certifikát 10

Regulátor teploty a vlhkosti (Patent na vzhľad)

Certifikát 11

Regulátor kondenzácie teploty (Patent na vzhľad)

Certifikát 12

Multifunkčný elektromer (Skúšobná správa)

Certifikát 13

Digitálny ampérmeter (správa o kalibrácii)

Certifikát 14

Regulátor kondenzácie teploty (správa o kalibrácii)

Certifikát 15

Ovládacie zariadenie rozvádzača (správa o kalibrácii)

Certifikát 16

Multifunkčný elektrický nástroj (certifikát elektrikára)

Certifikát 17

Ampérmeter (certifikát elektrikára)

Certifikát 18

Voltmeter (certifikát elektrikára)

Certifikát 19

Softvér na ovládanie viacerých ponúk (Certifikát autorských práv)

Certifikát20

Trojfázový riadiaci softvér ampérmetra (Certifikát o autorských právach)

Certifikát 21

Softvér na ovládanie regulátora teploty a vlhkosti (Certifikát o autorských právach)

Certifikát 22

Softvér na ovládanie multifunkčnej tabuľky Tiankang V1.0 (Certifikát o autorských právach)

Certifikát 23

Elektrický vysielač množstva (patent úžitkového modelu)

Certifikát24

Elektrické monitorovanie požiaru (patent úžitkového modelu)

Certifikát 25

Inteligentné ovládacie zariadenie rozvádzača (patent úžitkového modelu)

Certifikát 26

Zariadenie na ochranu mikropočítača pred kondenzáciou (patent úžitkového modelu)

Certifikát 27

Izolátor signálu (patent úžitkového modelu)

Certifikát28

Jednofázový multifunkčný elektromer (kalibračný certifikát)

Certifikát29

Jednofázový multifunkčný elektromer (kalibračný certifikát) - 1

Certifikát 30

Trojfázový multifunkčný elektromer (kalibračný certifikát)

Certifikát 31

Trojfázový multifunkčný elektromer (kalibračný certifikát) - 1

Certifikát 32

Elektrické zariadenia na monitorovanie požiaru (správa o skúške)

Certifikát 33

Elektrický požiarny monitorovací hlásič (detekčná správa)

Certifikát 34

Snímač prúdu/napätia na monitorovanie napájacieho zdroja hasičského zariadenia (Skúšobná správa)

Certifikát 35

Regulátor teploty a vlhkosti (overovací certifikát)

1
2
3
4