• Facebook
  • linkedin
  • Instagram
  • YouTube
  • WhatsApp
  • nybjtp

Výrobné zariadenia

Výroba-Zariadenie110
Výroba-Zariadenia2
Výroba-Zariadenia3
Výroba-Zariadenia4
4aa455bc-ea44-4063-9f38-2ff130e8dc82
452ce436bc8d1eebd0142a83bd1ffa5
9b4867b72f92155fa315149ddc67fa2
64599815682da24c396024611f424c4
Výrobné zariadenie1

Kontrola malých dávok

Výrobné zariadenie2

Presnosť kalibrácie

Výrobné zariadenie3

Skupinový generátor impulzov NS61000-4A

Výrobné zariadenie4

Prístroj na testovanie impulzného napätia

Výrobné zariadenie5

Prístroj na testovanie napätia na výkonovej frekvencii

Výrobné zariadenie6

JW-0305 Kalibračné zariadenie jedného AC DC merača

Výrobné zariadenie7

Vysoko presný osciloskop TPS

Výrobné zariadenia8

JW-0303A Trojfázový multifunkčný štandardný stôl

Výrobné zariadenia9

Exteriér kancelárie

Výrobné zariadenie10

Priestor kancelárie spoločnosti

Výrobné zariadenie11

Firemná výstavná sieň

Výrobné zariadenie 12

Firemná výstavná sieň

Výrobné zariadenie13

Komora starnutia pri vysokej teplote

Výrobné zariadenie14

Zóna starnutia

Výrobné zariadenie15

Oblasť starnutia elektrického požiaru

Výrobné zariadenie16

Elektrické požiarne uvedenie do prevádzky

Výrobné zariadenie17

Štandardná kalibračná stanica merača

Výrobné zariadenie18

Integrovaná testovacia lavica

Výroba-Zariadenia19

Kalibračná lavica elektromera

Výrobné zariadenie20

Kalibračný stôl multimetra

Výrobné zariadenie21

Ovládanie ladenia mikropočítača

Výrobné zariadenie22

Ladenie teploty a vlhkosti digitálneho displeja

Výrobné zariadenie23

Uvedenie sekundárneho prístroja do prevádzky

Výrobné zariadenie24

Ladenie mikropočítačov

Výrobné zariadenie25

Oblasť ladenia vodiacej koľajnice

Výrobné zariadenie26

Uvedenie izolátora signálu do prevádzky

Výrobné zariadenie27

Testovacia stolica na meranie teploty a vlhkosti

Výrobné zariadenie28

Oblasť starnutia regulátora teploty a vlhkosti

Výrobné zariadenie29

Oblasť starnutia regulátora teploty a vlhkosti

Výrobné zariadenie30

Oblasť spracovania komponentov

Výrobné zariadenie31

Oblasť spracovania komponentov

Výrobné zariadenie32

Sklad

Výroba-Zariadenia33

Komplexný stojan na vzorky

10b2dde1-c90c-4297-ad72-ae3b2f93df8c

laboratórium